Laparoskopik Cerrahi

Laparoskopik cerrahi ya da halk arasındaki bilinen adıyla kapalı ameliyat, günümüzde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Geçmiş yıllarda genellikle safra kesesi taşlarının alınmasında kullanılan laparoskopik cerrahi, daha sonra bazı ürolojik hastalıkların cerrahi tedavisinde de sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır.

Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Aletler
Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Aletler

Açık ameliyatta, cerrah karın boşluğu, cilt üzerine büyük bir kesi yaparak açar ve organlara ulaşır.  Laparoskopik cerrahide ise karın cildine 1 cm uzunluğundaki birkaç adet küçük kesi yapılır. Her bir kesiye “port” adı verilir. Öncelikle karın boşluğu karbon dioksit gazı ile şişirilerek görüş ve çalışma sahası oluşturulur. Daha sonra küçük kesilerden kısa ve tüp şeklinde olan “trokar” adı verilen aletler yerleştirilir. Bu trokarların birinden karın içine laparoskop adı verilen ucunda ışık olan bir kamera gönderilir. Ameliyat bu trokarların içinden karın boşluğuna gönderilen özel makas ve bıçak gibi aletler kullanılarak gerçekleştirilir. Laparoskop karın boşluğu içindeki görüntüleri, ameliyat masasında bulunan bir video monitöre aktarır. Bu kamera sayesinde ameliyat boyunca cerrah, karın içindeki organları daha yakından ve daha büyük ve net olarak görür. Ameliyat bittikten sonra, karın içindeki aletler dışarı alınır ve içerideki gaz boşaltılır.

Laparoskopik Cerrahi Avantajları Nelerdir?

Kapalı ameliyatın açık ameliyata göre en önemli avantajları şunlardır;

 • Klasik açık cerrahiye kıyasla hastalar ameliyat sonrası dönemde daha az ağrı hisseder.
 • Hastaneden taburcu olma süresi daha kısadır.
 • Kişiler normal hayatlarına daha çabuk dönerler.
 • Hastalar ameliyat sonrası daha hızlı ayağa kalkarlar. Bu yüzden bağırsaklar daha çabuk çalışır.
 • Ameliyat kesi yerinden fıtık gelişme riski daha azdır.
 • Kesi yeri küçük olduğundan yara yerinde iltihaplanma daha az olur.
 • Ameliyat kesi izi görülmeyecek kadar küçüktür.

Ürolojide Laparoskopik Yöntemle Hangi Ameliyatlar Yapılabilir?

Ürolojide Laparoskopik Cerrahi
Ürolojide Laparoskopik Cerrahi

Açık ameliyata göre daha avantajlı olması nedeniyle laparoskopik cerrahi, gerek doktor gerekse hastalar tarafından daha çok tercih edilmektedir.

Laparoskopik cerrahi, hem hastalıkların tedavisi hem de tanısı amacıyla da kullanılır. Tanı konulamayan karın içi rahatsızlıklarda, laparoskopik yöntem ile karın içi boşluğunun kamerayla değerlendirmesi yapılabilmektedir.

 

 

Günümüzde ürolojide laparoskopik yöntemle uygulanan ameliyatlardan bazıları şunlardır;

 • Laparoskopik böbrek çıkım darlığı ameliyatı
 • Laparoskopik prostat kanseri ameliyatı
 • Laparoskopik inmemiş testis ameliyatı
 • Laparoskopik böbrek kanseri ameliyatı
 • Laparoskopik böbrek kisti ameliyatı

Laparoskopik Yöntem Ne Kadar Güvenlidir?

Laparoskopik cerrahi en az açık cerrahi kadar güvenlidir. Laparoskopik cerrahide, önce göbek deliğinin altından yerleştirilen bir trokarın içinden karın boşluğuna gönderilen bir kamera (laparoskop) ile, karın boşluğu içindeki organlar incelenir. Ameliyatın laparoskopik yöntemle yapılmasının uygun olup olmadığına bakılır. Eğer karın içinde yaygın iltihap ve bağırsaklar arasında ileri derecede yapışıklıklar gibi durumlar ile karşılaşılırsa, ameliyata kapalı olarak devam edilmez ve açık ameliyata geçilebilir. Laparoskopik cerrahide, ameliyatın başarısı cerrahın deneyimi ve ameliyatın tekniğine hakimiyeti ile doğru orantılıdır.

Laparoskopik Cerrahi Kimler İçin Uygun Değildir?

Her hasta laparoskopik cerrahi için uygun olmayabilir. Bu hastalar;

 • Karın duvarında enfeksiyonu olanlar
 • Kanama bozukluğu olan kişiler
 • Karın içi enfeksiyonu (yaygın peritoniti) olanlar
 • Gebelik (2. ve 3. Evre)
 • Geçirilmiş karın ameliyatı olanlar
 • Ağır solunum ve kalp bozukluğu olan kişiler
 • Aşırı şişman kişiler
Yorum Yaz