Robotik Üroloji

Robotik üroloji (da Vinci Robotik Cerrahi), bugün için tıpta uygulanan en ileri teknolojilerden birini oluşturmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle üroloji alanında, prostat, mesane ve böbrek kanseri gibi hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Robotik Üroloji Nedir?

Robotik üroloji, robotik cerrahinin veya robot yardımlı cerrahinin ürolojik bazı ürolojik hastalıkların tedavisinde kullanılmasıdır. Robotik cerrahi kısaca, karın duvarına açılan küçük deliklerden bazı ameliyatların gerçekleştirilmesi şeklinde tanımlanabilir.

Robotik cerrahide öncelikle hastanın karın boşluğu karbondioksit gazı ile şişirilir. Daha sonra, karın cildine 3 ya da 4 yerden yaklaşık 1 cm büyüklüğünde kesiler yapılır ve robot kolları yerleştirilir. Ameliyatı gerçekleştirecek olan cerrah konsol adı verilen yere oturarak buradan ameliyatı gerçekleştirir. Robotun kolları cerrahın el bilek hareketlerini taklit eder ve ona göre hareket eder.

Robotik Üroloji Avantajları Nelerdir?

Kan Kaybı Daha Azdır

Robotik Cerrahide Kan Kaybı Daha Azdır
Robotik Cerrahide Kan Kaybı Daha Azdır

Robotik cerrahide uygulanan teknolojisinin hem doktor hem de hasta için önemli avantajları bulunmaktadır. Öncelikle hasta açısından bakıldığında robotik cerrahide açık cerrahi ile kıyaslandığında daha az kan kaybı olur. Robotik cerrahiyle uygulanan ameliyat sırasında karın içi gaz ile şişirilmekte, gaz basıncı damarlar üzerine bası yaparak kanamayı önlemektedir. Ameliyat bittiğinde karın içindeki bu gaz boşaltılmakta, daha sonra üç boyutlu görme olanağı sağlayan, yüksek görüntü kalitesine sahip ve ameliyat sahasını on kat büyütebilen özel kameralar sayesinde kanayan damarlar daha kolay fark edilmekte ve mühürlenerek durdurulabilmektedir.

Hasta Daha Erken Taburcu Olur

Robotik Cerrahide Hasta Daha Erken Taburcu Olur
Robotik Cerrahide Hasta Daha Erken Taburcu Olur

Robotik cerrahiyle ameliyat edilen hastalar diğer hastalara göre hastanede daha az kalırlar ve daha erken taburcu edilirler. Bunun nedeni robotik cerrahide ameliyat kesilerinin daha küçük olması, kan kaybının daha az olması ve ameliyat sonrası hastaların daha az ağrı duymasıdır.

İdrar Sondası Daha Çabuk Çekilir

Robotik cerrahiyle radikal prostatektomi ameliyatı olan hastaların sondası daha erken dönemde çekilir. Yani sondalı kalma süreleri daha kısadır. Bunun nedeni ise robotik prostatektomi ameliyatında idrar kesesi ile üretra adı verilen dış idrar yolunun birbirine daha iyi ve su geçirmez bir şekilde dikilebilmesidir. Sonda alınma süresi genellikle 5 gündür.

Daha Az Ağrı Duyulur

Robotik üroloji sonrası daha az ağrı olur
Robotik üroloji sonrası daha az ağrı olur

Robotik cerrahi uygulanan hastalar ameliyat sonrası dönemde daha az ağrı duyarlar ve ağrı kesici ilaç alma ihtiyacı daha azdır. Çünkü yara kesileri açık cerrahiye göre daha küçüktür ve bu yüzden daha az ağrı hissederler.

Kanser Kontrolü Daha İyidir

Robotik cerrahide kanser kontrolü daha iyi sağlanır. Üç boyutlu ve yüksek çözünürlüklü görüntü özelliğine sahip kamera ve 7 derece hareket edebilme yeteneği olan robot kolları ile ameliyat sırasında kanserli doku daha net olarak görülür ve çıkarılır.

İdrar Kontrolü Daha Çabuk Olur

robotik üroloji sonrası idrar kontrolü daha çabuk olur
robotik üroloji sonrası idrar kontrolü daha çabuk olur

Robotik cerrahi ile uygulanan prostat kanseri ameliyatları sonrası idrarı kontrol edebilme daha iyidir ve daha çabuk olur. Görüntünün daha iyi olması, kanamanın daha az olması, mesane ile idrar kanalının daha iyi dikilebilmesi ameliyat sonrası dönemde idrar kontrolünün daha çabuk olmasını sağlar.

Robotik Üroloji Sonrası Cinsel Yaşama Daha Çabuk Dönüş Olur

Robotik Üroloji Sonrası Cinsel Yaşama Daha Çabuk Dönüş
Robotik Üroloji Sonrası Cinsel Yaşama Daha Çabuk Dönüş

Robotik cerrahiyle yapılan prostat kanser ameliyatı sonrası daha erken cinsel yaşama dönüş görülür. Tıbbi açıdan uygun olan hastada, sertleşmeyi sağlayan prostat etrafındaki sinir ve damar demetinin korunması, robotik cerrahi ile daha mümkün olmaktadır. Bu yüzden ameliyat sonrası dönemde cinsel yaşama dönme bu hastalarda daha erken olmaktadır.

Yorum Yaz