Testis Kanseri

Testis kanseri (testis tümörü), testis içindeki üreme hücrelerinden köken alır. Hastalık daha çok genç erkeklerde görülür. Testis tümörünün görülme sıklığı 100.000 kişide 3’tür. Testisler erkeklerde penisin hemen altında bulunan ve skrotum adı verilen torbanın içinde bulunan yumurta şeklinde bir çift organdır. Testislerin görevi, sperm hücresi ve erkeklik hormonu (testosteron) üretmektir.

Testis Kanseri Belirtileri

Testis kanserinin belirtileri şunlardır;

  • Testiste ağrısız şişlik (En önemli ve en sık görülen belirti testiste ağrısız şişliktir. Bu şişlik sert bir şişliktir. Nadiren bu şişlik ağrılı da olabilir.)
  • Skrotumda ağırlık hissi
  • Skrotum içinde aniden sıvı toplanması
  • Kanserin lenf bezlerine sıçraması durumunda sırtta ağrılar olabilir.
  • Testis kanseri sıçradığı organa göre de belirti verebilir. Örneğin akciğerlere sıçraması durumunda, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve öksürük görülebilir.

Testis Kanserinin Nedenleri

Testis kanserinin nedeni tam olarak bilinmez. Ancak testis kanseri için bazı risk faktörleri vardır. Bunlar;

Kriptooşidizm (İnmemiş Testis)

İnmemiş testis hastalarında testis kanseri görülme riski 4-8 kat daha fazladır.

Testis Tümörü Öyküsü

Testis kanserine yakalanmış bir kişinin diğer testisinde testis kanseri gelişme ihtimali daha yüksektir.

Genetik Faktörler

Kleinefelter Sendromlu, Down sendromu ve androjen duyarsızlık sendromu gibi genetik hastalıklarda testis kanserine yakalnma riski yükselmektedir.

Yaş

Hastalık genellikle 40 yaşından genç erkeklerde görülür. Ancak hastalık ikinci sıklıkla 50 ile 60 yaş arasındaki erkeklerde de görülebilir.

Esrar Kullanımı

Esrar kullanımının testis tümörü görülme sıklığını arttırdığı gösterilmiştir.

Aile Öyküsü

Birinci derece yakınlarında testis tümörü olan kişilerde hastalığın görülme ihtimali daha fazladır.

Testis Kanseri Tanısı

Muayenesinde testisinde şişlik olan ve testis tümörü olduğu düşünülen kişilerde aşağıdaki tetkikler yapılmalıdır.

Skrotal Ultrason: Testisteki kitlenin testisin kendisinden mi yoksa çevresindeki diğer dokularından mı kaynaklandığını anlamak için kullanılan görüntüleme yöntemidir.

Kan Testi: Alfa-fetoprotein (AFP), beta insan koryonik gonadotropin (hCG) ve laktat dehidrojenaz (LDH) sevilerine bakılmalıdır. Kanda bunların miktarlarının yüksek olması, testis kanserini akla getirir. Ancak, bunların miktarlarının normal olması, testis kanserinin olmadığı anlamına da gelmez.

Bilgisayarlı Tomografi

Bu tetkik eğer testis kanseri tespit edilmişse, kanserin çevre ve uzak dokulara yayılıp yayılmadığını kontrol etmek için kullanılan bir görüntüleme yöntemidir.

Testisin Çıkarılması

Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda testis kanseri şüphesi varsa, kesin atanı ancak testisin çıkarılıp patolojik olarak incelenmesiyle konur.

Testis Kanserinde Tedavi

Testis kanserinde uygulanan tedavi, hastalığın evresine göre değişir. Ameliyat, kemoterapi ve radyoterapi tedavileri uygulanabilir. Testis kanserinde iyileşme oranı oldukça yüksektir.

Testis tümörlerinde uygulanan tedaviye rağmen bazen nüks (hastalığın tekrarlaması) görülebilir.  Tekrarlama olasılığı en fazla ilk 2 yılda görülür. Bu yüzden hastanın takibi çok önemlidir. Özellikle ilk 5 yıl hasta yakından takip edilmelidir. Hastanın diğer testisinde de kanser görülme riski diğer kişilere göre fazladır. Bu yüzden hastanın testisini aralıklı olarak muayene etmesi gerekir.

Kanserli testisin çıkarılması hastanın üreme potansiyelini ve cinsel yaşamını etkilemez. Ancak kemoterapi tedavisine bağlı olarak üreme fonksiyonlarında ve meninin boşalmasında bozulma görülebilir. Alınan testisin yerine testis protezi yerleştirilerek görünüm iyi hale getirilebilir.

Yorum Yaz